Azwin Bt. Hamdan

1 No. KP : 770903-08-6660
2 Tarikh Lahir : 3 September 1977
3 Kaum : Melayu
4 Gred Jawatan : DG41
5 Kelulusan Ikhtisas : Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI)
6 Kelulusan Akademik Tertinggi : Ijazah Sarjana Muda
7 Tarikh Mula Berkhidmat : 3 Januari 2006
8 Tarikh Lantikan Rasmi : 3 Januari 2006
9 Tarikh Pengesahan Jawatan :
10 Gaji Hakiki :
11 Elaun-elaun :
12 Potongan KWSP :
13 Tangga Gaji :
14 Tarikh Pergerakan Gaji :
15 Opsyen : Prasekolah
16 Pengalaman Mengajar Prasekolah :

Advertisements