Balkis Suhaili Bt. Mohd Amran

1 No. KP : 841115-14-6306
2 Tarikh Lahir : 15 November 1984
3 Kaum : Melayu
4 Gred Jawatan :  N17
5 Kelulusan Ikhtisas :
6 Kelulusan Akademik Tertinggi : STPM
7 Tarikh Mula Berkhidmat : 26 Februari 2011
8 Tarikh Lantikan Rasmi :
9 Tarikh Pengesahan Jawatan :
10 Gaji Hakiki :
11 Elaun-elaun :
12 Potongan KWSP :
13 Tangga Gaji :
14 Tarikh Pergerakan Gaji :
15 Opsyen : Prasekolah
16 Pengalaman Mengajar Prasekolah :

Advertisements