Dasar Keselamatan

  1. Perlindungan data – Data yang dikemukakan akan dilindungi. Pematuhan kepada standard keselamatan adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.
  2. Keselamatan Storan – Semua storan elektronikdan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.
  3. Akta – Pengguna blog perlu mematuhi Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.

Advertisements