Kazila Bt. Mohd Isa

1 No. KP : 720727-10-6048
2 Tarikh Lahir : 27 Julai 1972
3 Kaum : Melayu
4 Gred Jawatan : DGA32 KUP
5 Kelulusan Ikhtisas : Sijil Asas Perguruan/ KDP PRA 14 M
6 Kelulusan Akademik Tertinggi : STPM
7 Tarikh Mula Berkhidmat : 1 Januari 1997
8 Tarikh Lantikan Rasmi : 1 Januari 1997
9 Tarikh Pengesahan Jawatan : 1 Januari 2000
10 Gaji Hakiki :
11 Elaun-elaun :
12 Potongan KWSP :
13 Tangga Gaji :
14 Tarikh Pergerakan Gaji :
15 Opsyen : PSR/PM
16 Pengalaman Mengajar Prasekolah : 8 Tahun

Advertisements