Konsep dan Matlamat

KONSEP

Program yang menyediakan pengalaman pembelajaran kanak-kanak 4-6 tahun dalam jangkamasa 1 tahun atau lebih sebelum masuk ke sekolah formal.

MATLAMAT

Pendidikan prasekolah bertujuan untuk menyuburkan minda dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah.


Advertisements