Objektif Pendidikan Prasekolah

  • Mempunyai sifat peribadi, perwatakan dan konsep diri yang positif untuk menjadi warganegara yang patriotik.
  • Menggunakan Bahasa Melayu dengan betul dan memperkembangkan kemahiran berbahasa dan berkomunikasi.
  • Menggunakan Bahasa Inggeris dalam kehidupan seharian selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua.
  • Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian berasaskan ajaran agama.
  • Mempunyai kemahiran negatif untuk berfikir dan menyelesaikan masalah.
  • Mempunyai kematangan emosi dan kemahiran sosial.
  • Mempraktikkan amalan kesihatan dan keselamatan yang baik.
  • Mempunyai daya kreativiti dan estetika untuk menghargai keindahan alam dan warisan budaya.