Normi Bt. Md Taib

1 No. KP :  831231-02-5000
2 Tarikh Lahir : 31 Disember 1983
3 Kaum : Melayu
4 Gred Jawatan :
5 Kelulusan Ikhtisas :  Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI)
6 Kelulusan Akademik Tertinggi :  SPM
7 Tarikh Mula Berkhidmat :  3 Januari 2011
8 Tarikh Lantikan Rasmi :
9 Tarikh Pengesahan Jawatan :
10 Gaji Hakiki :
11 Elaun-elaun :
12 Potongan KWSP :
13 Tangga Gaji :
14 Tarikh Pergerakan Gaji :
15 Opsyen :  Prasekolah
16 Pengalaman Mengajar Prasekolah :

Advertisements