Nurayusakhirah Bt. Ayob

1 No. KP : 921223-13-5794
2 Tarikh Lahir : 23 Disember 1992
3 Kaum : Melayu
4 Gred Jawatan :  N17
5 Kelulusan Ikhtisas : SPM
6 Kelulusan Akademik Tertinggi : SPM
7 Tarikh Mula Berkhidmat : 24 Januari 2011
8 Tarikh Lantikan Rasmi : 24 Januari 2011
9 Tarikh Pengesahan Jawatan :
10 Gaji Hakiki :
11 Elaun-elaun :
12 Potongan KWSP :
13 Tangga Gaji :
14 Tarikh Pergerakan Gaji :
15 Opsyen :
16 Pengalaman Mengajar Prasekolah :

Advertisements