Rahayu Bt. Muhammad

1 No. KP : 770606-11-5218
2 Tarikh Lahir : 6 Jun 1977
3 Kaum : Melayu
4 Gred Jawatan :  N17
5 Kelulusan Ikhtisas :
6 Kelulusan Akademik Tertinggi : STPM
7 Tarikh Mula Berkhidmat : 1 Oktober 2001
8 Tarikh Lantikan Rasmi : 14 April 2008
9 Tarikh Pengesahan Jawatan : 14 April 2008
10 Gaji Hakiki :
11 Elaun-elaun :
12 Potongan KWSP :
13 Tangga Gaji :
14 Tarikh Pergerakan Gaji :
15 Opsyen :
16 Pengalaman Mengajar Prasekolah :

Advertisements