Samsiah Bt. Arbain

1 No. KP : 810423-08-5160
2 Tarikh Lahir : 23 April 1981
3 Kaum : Melayu
4 Gred Jawatan :
5 Kelulusan Ikhtisas : Diploma Perguruan
6 Kelulusan Akademik Tertinggi : SPM
7 Tarikh Mula Berkhidmat : 3 Januari 2011
8 Tarikh Lantikan Rasmi : 3 Januari 2005
9 Tarikh Pengesahan Jawatan : 3 Januari 2006
10 Gaji Hakiki :
11 Elaun-elaun :
12 Potongan KWSP :
13 Tangga Gaji :
14 Tarikh Pergerakan Gaji :
15 Opsyen : Prasekolah
16 Pengalaman Mengajar Prasekolah :

Advertisements