Sarifah Bt. Saini

1 No. KP : 720729-10-5284
2 Tarikh Lahir : 29 Julai 1972
3 Kaum : Melayu
4 Gred Jawatan : DGA32
5 Kelulusan Ikhtisas : Sijil Asas Perguruan
6 Kelulusan Akademik Tertinggi : SPM
7 Tarikh Mula Berkhidmat : 3 Januari 2011
8 Tarikh Lantikan Rasmi : 1 Januari 1994
9 Tarikh Pengesahan Jawatan : 1 Januari 1997
10 Gaji Hakiki :
11 Elaun-elaun :
12 Potongan KWSP :
13 Tangga Gaji :
14 Tarikh Pergerakan Gaji :
15 Opsyen : Prasekolah
16 Pengalaman Mengajar Prasekolah : 7 Tahun

Advertisements